Index

Label Ħarba / Ħrib / Kontumaċja
Language mt
Label Proċedura aċċellerata għall-protezzjoni internazzjonali
Language mt
Label Aċċess għas-servizzi tas-saħħa/ għall-kura sanitarja
Language mt
Label Ċentru ta' akkomodazzjoni
Language mt
Label Akkulturazzjoni
Language mt
Label Ksib ta' ċittadinanza
Language mt
Label Att ta' persekuzzjoni
Language mt
Label Aġent / Awtur t'att ta' persekuzzjoni
Language mt
Label Aġent t'att ta' protezzjoni
Language mt
Label Addattament
Language mt
Label Dħul fit-territorju
Language mt
Label Addozzjoni
Language mt
Label Aċċettazzjoni
Language mt
Label Addozzjoni ta’ konvenjenza
Language mt
Label Adult(a)
Language mt
Label Osservatorju (L-) tal-Afrika, Karibew u Paċifiku fuq il-Migrazzjoni
Language mt
Label Sħubija bejn l-Afrika u l-UE dwar Migrazzjoni, Mobilità u Impiegi (MMI)
Language mt
Label Valutazzjoni/Stima tal-età
Language mt
Label Viża għat-transitu fl-ajruport
Language mt
Label Persuna barranija / għariba
Language mt
Label Alternattiva għad-detenzjoni
Language mt