Index

Label hurtigprosedyre for behandling av asylsøknader (b) / hurtigprosedyre for handsaming av asylsøknader (n)
Language nn
Label procedura przyspieszona w sprawie o udzielenie ochrony międzynarodowej
Language pl
Label procedura accelerata
Language ro
Label påskyndat prövningsförfarande av ansökan om internationellt skydd
Language sv
Label pospešen postopek za pridobitev statusa mednarodne zaščite
Language sl
Label zrýchlený postup posudzovania žiadosti o medzinárodnú ochranu
Language sk
Label access to healthcare
Language en
Label Zugang zu medizinischer Versorgung
Language de
Label достъп до здравни гриижи
Language bg
Label přístup ke zdravotní péči
Language cs
Label ligipääs tervishoiule
Language et
Label acceso a la asistencia sanitaria
Language es
Label oikeus terveydenhuoltoon
Language fi
Label accès aux soins de santé
Language fr
Label a migránsok társadalombiztosítási és egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférése
Language hu
Label Rochtain ar Chúram Sláinte
Language ga
Label accesso all'assistenza sanitaria
Language it
Label sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas
Language lt
Label piekļuve veselības aprūpei
Language lv
Label Aċċess għas-servizzi tas-saħħa/ għall-kura sanitarja
Language mt
Label toegang tot gezondheidszorg
Language nl