Index

Label alternatíva k zaisteniu / alternatíva zaistenia
Language sk
Label žiadateľ o medzinárodnú ochranu (EU acquis)
Language sk
Label žiadateľ, ktorý potrebuje osobitné procesné záruky (EU acquis)
Language sk
Label žiadateľ s osobitnými potrebami pri prijímaní (EU acquis)
Language sk
Label žiadosť o udelenie azylu / žiadosť o azyl
Language sk
Label žiadosť o medzinárodnú ochranu (EU acquis)
Language sk
Label zadržanie (EU acquis) / predvedenie (national law)
Language sk
Label Fórum Ázia - Európa / ASEM
Language sk
Label asimilácia
Language sk
Label asistovaný dobrovoľný návrat
Language sk
Label azyl
Language sk
Label žiadateľ o udelenie azylu / žiadateľ o azyl
Language sk
Label zneužívanie azylového systému / azylový turizmus
Language sk
Label au pair / au-pair
Language sk
Label Balijský proces
Language sk
Label osoba s postavením medzinárodnej ochrany (EU acquis) / osoba s udelenou medzinárodnou ochranou
Language sk
Label biometrický údaj
Language sk
Label Čiernomorská synergia
Language sk
Label pohraničná oblasť
Language sk
Label kontrola hraníc
Language sk
Label prekročenie hranice / prekročenie štátnej hranice
Language sk