Index

Label alternativ til forvaring
Language nn
Label person som søker om internasjonal beskyttelse (b) / person som søkjer om internasjonalt vern (n)
Language nn
Label søker som har behov for særskilt saksbehandlingsprosedyre (b) / søkjar som treng særskild sakshandsamingsprosedyre (n)
Language nn
Label søker som har behov for særskilte innkvarteringsforhold (b) / søkjar som treng særskilde innkvarteringstilhøve (n)
Language nn
Label asylsøknad
Language nn
Label søknad om internasjonal beskyttelse (b) / søknad om internasjonalt vern (n)
Language nn
Label pågripelse (b) / pågriping (n)
Language nn
Label ASEM (Asia-Europe Meeting)
Language nn
Label assimilering
Language nn
Label assistert retur
Language nn
Label asyl
Language nn
Label asylsøker (b) / asylsøkjar (n)
Language nn
Label asylshopping
Language nn
Label au pair
Language nn
Label Bali-prosessen
Language nn
Label mottaker av internasjonal beskyttelse (asyl) (b) / mottakar av internasjonalt vern (asyl) (n)
Language nn
Label biometriske data
Language nn
Label Svartehavssynergien
Language nn
Label grenseområde
Language nn
Label grensekontroll
Language nn
Label grensepassering
Language nn