Index

Label alternativ til forvaring
Language nb
Label person som søker om internasjonal beskyttelse (b) / person som søkjer om internasjonalt vern (n)
Language nb
Label søker som har behov for særskilt saksbehandlingsprosedyre (b) / søkjar som treng særskild sakshandsamingsprosedyre (n)
Language nb
Label søker som har behov for særskilte innkvarteringsforhold (b) / søkjar som treng særskilde innkvarteringstilhøve (n)
Language nb
Label asylsøknad
Language nb
Label søknad om internasjonal beskyttelse (b) / søknad om internasjonalt vern (n)
Language nb
Label pågripelse (b) / pågriping (n)
Language nb
Label ASEM (Asia-Europe Meeting)
Language nb
Label assimilering
Language nb
Label assistert retur
Language nb
Label asyl
Language nb
Label asylsøker (b) / asylsøkjar (n)
Language nb
Label asylshopping
Language nb
Label au pair
Language nb
Label Bali-prosessen
Language nb
Label mottaker av internasjonal beskyttelse (asyl) (b) / mottakar av internasjonalt vern (asyl) (n)
Language nb
Label biometriske data
Language nb
Label Svartehavssynergien
Language nb
Label grenseområde
Language nb
Label grensekontroll
Language nb
Label grensepassering
Language nb