Index

Label unndragelse (b) / unndraging (n)
Language nb
Label hurtigprosedyre for behandling av asylsøknader (b) / hurtigprosedyre for handsaming av asylsøknader (n)
Language nb
Label tilgang til helsetjenester (b) / tilgang til helsetenester (n)
Language nb
Label asylmottak
asylmottak/mottakssenter
Language nb
Label assimilasjon
Language nb
Label erverv av statsborgerskap (b) / erverv av statsborgarskap (n)
Language nb
Label forfølgelseshandlinger (b) / forfølgingshandlingar (n)
Language nb
Label aktører som er ansvarlig for forfølgelse / aktører som utøver forfølgelse (b) / aktørar som er ansvarlege for forfølging / aktørar som utøver forfølging (n)
Language nb
Label aktører som gir beskyttelse (b) / aktørar som gjev vern (n)
Language nb
Label tilpasning (b) / tilpassing (n)
Language nb
Label adgang til riket (b) / tilgjenge til riket (n)
Language nb
Label adopsjon
Language nb
Label godkjenning
Language nb
Label proformaadopsjon
Language nb
Label voksen (b) / vaksen (n)
Language nb
Label Africa Carribean Pacific (ACP) Observatory on Migration
Language nb
Label Afrika–EU migrasjons-, mobilitets- og sysselsettingspartnerskap (MME) (b) / Afrika–EU migrasjons-, mobilitets- og sysselsetjingspartnarskap (MME)
Language nb
Label aldersvurdering
Language nb
Label transittvisum for lufthavn (b) / transittvisum for lufthamn (b)
Language nb
Label utlending / utenlandsk borger (b) / utlending / utanlandsk borgar (n)
Language nb
Label alternativ til forvaring
Language nb