Index

Label skrývání se
Language cs
Label zrychlené řízení o mezinárodní ochraně
Language cs
Label přístup ke zdravotní péči
Language cs
Label pobytové středisko
Language cs
Label akulturace
Language cs
Label nabytí státního občanství
Language cs
Label akt pronásledování
Language cs
Label původce pronásledování
Language cs
Label no translation
Language cs
Label adaptace
Language cs
Label povolení vstupu na území
Language cs
Label osvojení
Language cs
Label přijetí
Language cs
Label účelové osvojení
Language cs
Label dospelá osoba
Language cs
Label Observatoř pro migraci států AKT (Afriky, Karibiku a Pacifiku)
Language cs
Label Partnerství EU-Afrika pro migraci, mobilitu a zaměstnanost
Language cs
Label určení věku
Language cs
Label letištní průjezdní vízum
Language cs
Label cizinec; cizinec ze třetí země
Language cs
Label alternativa k zajištění
Language cs