Index

Label útek
Language sk
Label zrýchlený postup posudzovania žiadosti o medzinárodnú ochranu
Language sk
Label prístup k zdravotnej starostlivosti
Language sk
Label pobytový tábor (national law) / ubytovacie zariadenie
Language sk
Label akulturácia
Language sk
Label nadobudnutie štátneho občianstva / získanie štátneho občianstva
Language sk
Label čin prenasledovania / akt prenasledovania
Language sk
Label pôvodca prenasledovania / aktér prenasledovania
Language sk
Label aktéri ochrany
Language sk
Label prispôsobenie / adaptácia
Language sk
Label povolenie vstupu na územie štátu
Language sk
Label osvojenie / adopcia
Language sk
Label prijatie
Language sk
Label účelové osvojenie
Language sk
Label dospelá osoba
Language sk
Label Observatórium AKT (Skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov) pre migráciu
Language sk
Label Partnesrtvo Afrika - EÚ v oblasti migrácie, mobility a zamestnanosti
Language sk
Label posúdenie veku
Language sk
Label letiskové tranzitné vízum
Language sk
Label cudzinec
Language sk
Label alternatíva k zaisteniu / alternatíva zaistenia
Language sk